Chemia do fleksografii oraz Kleje UV

Oferta › Fleksografia › CHEMIA ORAZ KLEJE UV

Wymywacz do płyt fotopolimerowych

Najnowszej generacji, przyjazny środowisku, stabilny jakościowo roztwór, charakteryzujący się wysoką wydajnością, znikomym zapachem oraz niską toksycznością. ECOWASH łączy w sobie wysoką wydajność, znikomy zapach, niską toksyczność i łatwość w użyciu.

Odznacza się niskim stopniem wsiąkliwości, nie powodując puchnięcia płyty lub efektu „skórki pomarańczowej”. Pozwala na uzyskanie bardzo dobrego reliefu, skraca czas wymywania oraz nie brudzi procesora utrzymując resztki polimeru i czarnej maski w postaci zawiesiny.

Nowoczesna receptura roztworu, oparta na czterech składnikach, upraszcza proces destylacji. Produkt jest kompatybilny z większością obecnych na rynku procesorów, nie wymaga modernizacji urządzeń, ani stosowania dodatkowych filtrów.

Produkt bezpieczny w przechowywaniu i transporcie. Nie wymaga ADR!

Kleje UV

Foto-utwardzalne, bezrozpuszczalnikowe kleje do laminacji folia/folia lub papier/folia, w technologii in-line, stosowane w segmencie druku wąskowstęgowego.

Klej UV o symbolu 35015 jest przeznaczony do łączenia papieru z aktywowanymi foliami polipropylenowymi i charakteryzuje się lepkością 50-60 s (kubek Forda 22 o C). Utwardzony klej wykazuje doskonałą siłę wiązania i wysoką elastyczność.

Klej UV o symbolu 35016 jest przeznaczony do łączenia folii z aktywowanymi foliami polipropylenowymi i charakteryzuje się lepkością 20-30 s (kubek Forda 22 o C). Utrwalony klej cechuje doskonała siła wiązania i wysoka elastyczność.