FlexoMatrix© - urządzenie do montażu płyt fotopolimerowych firmy Lehner GmbH

152

Od ponad 30 lat LEHNER GmbH opracowuje i produkuje systemy czujników dla przemysłu poligraficznego, techniki medycznej, inżynierii instalacji i sektora biotechnologii. Rozwiązania systemowe LEHNER oferują platformy technologiczne dla „Przemysłu 4.0” i są podstawą wielu ważnych automatyzacji. Produkty LEHNER zapewniają jakość i wydajność we wszystkich branżach.

Nasza firma Wolff Poligrafia Sp. z o.o. została dystrybutorem urządzenia FlexoMatrix© na terenie Polski.

Rosnąca liczba nisko-nakładowych zleceń, niedobór doświadczonych i wykwalifikowanych operatorów maszyn, zapotrzebowanie na wyższą jakość oraz wyższe oczekiwania co do zapewnienia bezpieczeństwa, wymagają zwiększenia automatyzacji. FlexoMatrix©jest kompleksową techniczną odpowiedzią na te zmiany.

Automatyzacja w wąsko-wstęgowym druku opakowań postępuje i wymaga ścisłego powiązania maszyny drukującej z przygotowalnią płyt. System montażu płyt fleksograficznych FlexoMatrix© umożliwia stopniową zwiększenie automatyzacji procesu produkcji w drukarni, w celu uzyskania standardu produkcji przemysłowej o większej wydajności.

Wzrost produktywności

Precyzyjne zamontowanie formy drukowej na cylindrze drukującym to wyzwanie. Jeżeli jedyną pomocą przy montażu są znaki rejestrowe (np. krzyżyki rejestrowe), dokładność ustawienia registra obwodowego pozostaje nieokreślona. Register obwodowy ma fundamentalne znaczenie dla czasu narządu, strat, jakości i rentowności całej pracy. Dodatkowa presja na działanie wynika z rosnącego niedoboru doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników przygotowalni.

Aby zoptymalizować rentowność drukowanych prac, firma LEHNER opracowała urządzenie FlexoMatrix©. System charakteryzuje się elastycznością podłączenia interfejsu danych do istniejącego systemu zarządzania pracami w drukarni.