Urządzenia do obróbki płyt fotopolimerowych

Oferta › Fleksografia › URZĄDZENIA

FlexoMatrix©

Platforma technologiczna FlexoMatrix© oferuje unikalny, kontrolowany proces montażu dla uzyskania optymalnej ustawienia płyty na wałku drukowym, w oparciu o ustawienia registra na całym obwodzie cylindra. Oznacza to, że można uzyskać niezrównane ustawienie wstępne registra dla powtarzających się najkrótszych zleceń w drukarni.

Znacznie krótszy czas narządu

System umożliwia automatyczną identyfikację montowanej płyty fotopolimerowej z jednoczesnym połączeniem danych z istniejącym systemem zarządzania zadaniami. Dzięki temu postęp przygotowania pracy jest przejrzysty, zmiany zleceń w drukarni stają się bardziej wydajne, a bezpieczeństwo wykonania poprawnego produktu jest znacznie zwiększone. Niebezpieczeństwo pomieszania form drukarskich należy już do przeszłości, a przejrzystość procesu spełnia wymagania dla standardu produkcji przemysłowej.

Różne typy cylindrów

Urządzenie FlexoMatrix© można dostosować do różnych typów cylindrów lub tulei drukowych za pomocą adapterów. Oznacza to, że za pomocą tylko jednego systemu FlexoMatrix© płyty na cylindrach drukujących lub tulejach wszystkich maszyn drukujących w drukarni mogą być naklejane w sposób zoptymalizowany pod kątem rejestrów. Kolejna zaleta: oprócz ogromnej precyzji, dzięki wysokiemu stopniowi automatyzacji urządzenie umożliwia szybki, powtarzalny montaż form drukarskich w ciągu ok. 60 sekund (w zależności od formatu).

Zalety urządzenia FlexoMatrix© w skrócie:

  • Niezależna od operatora precyzja montażu płyty
  • Automatyczne ustawianie formatu
  • Automatyczna identyfikacja płyty
  • Automatyczne pozycjonowanie płyty
  • Kontrolowany montaż płyt zoptymalizowanych pod kątem ustawienia registra obwodowego
  • Interfejs do bezpośredniego połączenia danych z istniejącym systemem zarządzania zadaniami
  • Może być stosowane do wszystkich typów maszyn drukarskich, cylindrów i tulei
  • Zwiększona wydajność w drukarni
  • Szybki zwrot z inwestycji
  • Zdalne wsparcie

Urządzenia LAVA

Wysokiej jakości urządzenia do szybkiej i prostej obróbki termicznej fotopolimerowych płyt fleksograficznych w małych i dużych formatach. Dostępne w wersji dla druku wąsko, średnio i szerokowstęgowego. Umożliwiają przygotowanie płyt do druku w czasie krótszym niż 1 godzina, co w znacznym stopniu poprawia wydajność i przebieg pracy.

Zalety urządzeń LAVA:
– zwiększona wydajność i ulepszony przebieg procesu produkcyjnego
– płyta gotowa w czasie krótszym niż 1 godzina
– eliminacja rozpuszczalnika i lotnych związków organicznych


Specyfikacja

Urządzenia LAVA​

Urządzenia EVO firmy Vianord

4 linie produktowe obejmujące urządzenia do solwentowej obróbki fotopolimerowych płyt fleksograficznych. W ich skład wchodzą urządzenia modułowe i zintegrowane takie, jak: naświetlarki, procesory, suszarki i doświetlarki.

EVO to grupa urządzeń oparta o innowacyjne rozwiązania technologiczne, które wyróżnia:
– doskonała jakość, dzięki wykorzystaniu komponentów najnowszej generacji
– wysoka wydajność, dzięki całkowitej automatyzacji procesu przygotowania płyty
– elastyczna modułowość, od podstawowych rozwiązań po pełną konfigurację
– bezpieczeństwo pracy, dzięki eliminacji kontaktu operatora z wymywaczem
– zdalny monitoring i kontrola – nowoczesne i estetyczne wzornictwo

Więcej informacji: http://www.vianord.com/